Γιατί PROTON NLP Practitioner

Το Proton NLP Practitioner Certification© σας προσφέρει 

την μοναδική καινοτομία να ανακαλύψετε την επιστημονική βάση του συστήματος NLP 

 • πρόγραμμα εμπλουτισμένo με τις τελευταίες εξελίξεις στην νευροεπιστήμη
 • Ισχυρά βιωματική ανάπτυξη δεξιοτήτων αβίαστης επιρροής 
 • ανάπτυξη επιλογών υψηλής απόδοσης που χαρακτηρίζουν έναν NLP Practitioner
 • Μεταμορφωτική Ενδυνάμωση από τον πιο δυνατό σύμμαχο, το ασυνείδητο με NEW CODE NLP
 • Έμπνευση με εστίαση στην Αριστεία γιατί θέλετε να ξέρετε ότι απλά παίρνετε την ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ NLP!

Το Πρόγραμμα Σπουδών του

 Proton NLP Practitioner Certification© 


NLP -Στάση Ζωής

 • Βασικές αρχές
 • Επιστήμη και NLP
 • Η οργάνωση της ανθρώπινης εμπειρίας

NLP - Μέθοδος Επιτυχίας

 • Αρχές επιτυχίας
 • Η παρούσα και η επιθυμητή ψυχική κατάσταση (state)
 • Ασυνείδητο- Ο Μεγάλος Σύμμαχος
 • Κλειδιά επίτευξης στόχων

NLP - Εργαλείο Σύνδεσης

 • Αισθητηριακή οξύτητα
 • Παρατήρηση για σύνδεση (calibration)
 • Χτίζοντας συντονισμό (rapport)
 • Καθρέφτισμα για άψογη επικοινωνία ( mirroring physiology and language)
 • Αναπτύσσοντας πολλαπλή αντίληψη της κατάστασης (perceptual positions)

NLP - Σύστημα για Ανάπτυξη Κατανόησης και Θετικών Πεποιθήσεων

 • Συστήματα αναπαράστασης (representational systems)
 • Αναγνώριση του συστήματος χαρτογράφησης του νου ( eye accessing cues, predicates)
 • Submodalities
 • Εφαρμογές (patterns)- Mapping across
 • Ενισχύοντας την κινητοποίηση και την δράση (motivation mapping)
 • Αλλάζοντας περιοριστικές πεποιθήσεις (belief change map across)
 • The Swish pattern

NLP - Μοντέλο Αποτελεσματικής Επικοινωνίας & εργαλείο Coaching

 • Η αντίληψη της γλώσσας ως εργαλείου
 • Modelling, αποτελεσματικές στρατηγικές επικοινωνίας και διαχείρισης συγκρούσεων
 • 5 τύποι επικοινωνίας
 • Meta Model

NLP - Στρατηγικές λήψης αποφάσεων

 • Το μοντέλο TOTE
 • Διερεύνηση των αυτόματων προσωπικών στρατηγικών
 • Επιρροή και αλλαγή πλεύσης
 • Στρατηγικές για την εκπαίδευση

NLP - Άγκυρα στην Επιτυχία

 • Άγκυρες-τα αυθόρμητα προσωπικά ερεθίσματα για πρόσβαση στους πόρους μας
 • Δημιουργία αγκύρωσης (anchoring)
 • Collapsing ancors
 • Αλλάζοντας την προσωπική μας ιστορία (Change Personal History)
 • Ο Κύκλος της Αριστείας (Circle of Excellence)

NLP - Μοντέλο Επιρροής - Ericssonian Hypnosis

 • Ανακαλύπτοντας το μοντέλο του Milton Erricson, "μάγου" της λεκτικής ύπνωσης
 • Λεκτικές προϋποθέσεις (linguistic presuppositions)
 • Milton Model
 • Μεταφορές (metaphors)

Εμβαθύνοντας στο NLP Coaching - Επαναπρογραμματισμός

 • Αντιμετωπίζοντας αρνητικές εμπειρίες (Time Line Therapy)
 • Ανανεώνοντας την συμπεριφορά (New Behaviour Generator)
 • Επαναφέροντας την ισορροπία (Reframing)
 • Η διαπραγμάτευση (Parts Negotiation)
 • Αντιμετωπίζοντας φοβίες (Fast Phobia Cure)

Σημείωση:

1. Η πιστοποίηση παρέχεται από τον επίσημο φορέα ΚΔΒΜ MetaMathesis, που είναι αναγνωρισμένο από τον ΕΟΠΠΕΠ και συνεργάτης στην Ελλάδα της ΙΤΑ NLP

2. Το πρόγραμμα δίνει την δυνατότητα προαιρετικής, επιπρόσθετης διεθνούς πιστοποίησης από την ITA NLP.